M I L O Š  S L Á M A • grafik

Miloš Sláma (1965) absolvoval obor grafika a knižní ilustrace na Vyšší odborné škole Václava Hollara v Praze. Zde nevytiskl ani jeden linoryt. Tuto techniku pro sebe objevil, když se nastěhoval do domu se zásobami vyřazeného lina. Další životní inspirací mu byla roční stáž v Paříži, měsíční pěší pouť do Říma, čtyřdenní pobyt na ostrově Athos a každodenní život mezi atelierem a přírodou. Žije a pracuje na bývalé faře v obci Křoví.

Linoryty vytváří postupným odrýváním z jedné matrice, v soutisku až dvaceti barev. Experimentuje  s tiskem, výsledkem této práce je autorství grafického kuličkového lisu Sláma Press. Kromě grafiky se příležitostně zabývá tvorbou pro sakrální architekturu a ilustracemi.
Je členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar.

. . .

Výstavy                                    

Od roku 1992 uspořádal přes třicet samostatných výstav a účastnil se na více jak padesáti výstavách kolektivních jak v ČR tak v zahraniční.

Zastoupení ve sbírkách

Památník národního písemnictví Praha 
Muzeum J. A. Komenského, Uherský Brod
Město Saint Emilion, Francie
Horácká galerie, Nové Město na Moravě 
Galerie Klatovy/Klenová

Městská knihovna v Praze     
Městská galerie v Týně nad Vltavou               
Soukromé sbírky doma a v zahraničí

Ocenění

Čestné uznání v soutěži Grafika roku 2004
Nominace na Grafiku roku 2005
Čestné uznání v soutěži Grafika roku 2009
Nominace na Grafiku roku 2010
Cena diváků v soutěži Grafika roku 2010

Média

Miloš Sláma je autorem grafického kuličkového lisu Sláma Press, nástroje určeného pro tisk grafik v technikách z výšky, z hloubky i plochy. Tento nástroj mu umožňuje tisk  bez omezení formátu.

Sláma Press je sériově vyráběn  od roku  2014 a chráněn Úřadem průmyslového vlastnictví ČR a OHIM EU.

. . .