Bibliofilie

Autorské knihy. Vlastnoručně do lina vyryté, vytištěné a vlastním nákladem vydané.

Mojžíšova píseň. Text z Písma svatého,  knihy Exodus /ekumenický překlad z roku 1984/

Píseň písní. Text z Písma svatého,  knihy Píseň písní /ekumenický překlad z roku 1984/

 CHvalorytiny , Žalm 100 a Žalm 135

. . . 

Ilustrace a jiná zadání

Různorodá témata za různorodým účelem graficky nebo kresebně zpracovaná.

  • Historické památky města Ždáru nad Sázavou; 2017
  • Linorytový kalendář; PNP Praha, Hollar Praha; 2014-19
  • Křížová cesta kaple sv. Antonína v Černé; 2008
  • Ikony; 2007-8
  • O cestě; 2001
  • Exodus; 1998

. . .

Kresba

Volná kresba tužkou,  pastelkou, tuší. Studie k dalšímu výtvarnému zpracování, převážně ke grafickému.

. . .

Experimenty 

Různorodá témata v různorodých grafických technikách. Hra s barvou a materiálem tisku.

. . .

Grafika malých formátů

Různorodá témata v různorodých grafických technikách na  formátu do A4.

. . .