Linoryty z cyklu Na hladině  / nejnovější /

Vícebarevné linoryty  v soutisku až 20 barev, odrývané z jedné matrice. Využití kombinace tisku z výšky a hloubky. Rozměry grafik od 17 x 21 cm až do 60 x 85 cm.

Autorsky tištěné v nákladu převážně od 5 ks do 15 ks.

Voda, ticho, atmosféra.

. . .

Linoryty z cyklu Křoviny / 2014 -2018/

Vícebarevné linoryty  v soutisku až 20 barev, odrývané z jedné matrice. Využití kombinace tisku z výšky a hloubky. Rozměry grafik od 17 x 21 cm až do 60 x 85 cm

Autorsky tištěné v nákladu převážně od 5 ks do 15 ks.

Křoviny, trávy, stromy, ticho.

. . .

Linoryty z cyklu Na téma J.B.S.A. /2009-2010/

Jednobarevné linoryty odrývané z jedné matrice. Využití kombinace tisku z výšky a hloubky. Rozměry grafik od 32 x 40 cm do 80 x 50 cm.

Autorsky tištěné v nákladu od 6 ks do 12 ks

Dílo Jana Blažeje Santiniho  Aichela, barokního architekta.

. . .

Linoryty z cyklu Větve a větvičky / 2011/

Jednobarevné linoryty odrývané z jedné matrice. Využití kombinace tisku z výšky a hloubky. Rozměry grafik od 38x50 cm do 50x80 cm.

Autorsky tištěné v nákladu od  12 ks do 18 ks

Klacky a klacíky , větve a větvičky v symbolickém vyjádření biblických příběhů.

. . .

Linoryty z cyklu Genesis /2003-04/

Vícebarevné linoryty  v soutisku až 15 barev, odrývané z jedné matrice. Rozměry grafik od      27 x 28 cm do 93 x 63 cm.

Autorsky tištěné v nákladu od  12 ks do 20 ks.

Kniha Starého zákona Genesis.

. . .

Linoryty jednobarevné, archiv /1997-2003/

Ranné linoryty jedno až dvoubarevné. Rozměry grafik od 10 x 15 cm do 20 x 30 cm.

Autorsky tištěné v nákladu od 10 ks do 50 ks.

. . .